venres, 12 de marzo de 2021

Recuperación da 1ª e 2ª Avaliación

Entrega de traballos pendentes para o alumnado que teña suspensa algunha avaliación por non ter chegado á media de 4 nos traballos do trimestre. 

O alumnado que ten varios exames suspensos e non chega á media de 4 na media dos exames deberá presentarse ao exame final.


 

Ningún comentario:

Publicar un comentario