domingo, 24 de marzo de 2024

RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS PENDENTES

Tedes subida na Aula Virtual da materia a información sobre a recuperación da 1ª e 2ª avaliación, ademais dun calendario coas datas e actividades máis importantes e próximas no tempo.

Traballo 16. Bodegón feito na aula

 Traballo feito na clase. Unha sesión. Bodegón a grafito DINA3

venres, 22 de marzo de 2024

luns, 18 de marzo de 2024

Traballo 15. Bodegón cubista

Realizar un bodegón da clase de debuxo a partir dos apuntes realizados tendo en conta as premisas básicas do cubismo: diversidade de puntos de vista e paleta reducida. Técnica libre (acuarela, acrílico, ceras, collage, mixta...)  DINA3. Entrega: primeira clase á volta das vacacións de Semana Santa (segundo cada grupo: 2, 3 ou 4 de abril)


A continuación tedes algúns exemplos de bodegóns cubistas:martes, 5 de marzo de 2024

Traballo 14. O autorretrato máis aló do tradicional

 

Realización dun autorretrato a partir da nova definición discutida na clase.

 
Non se busca a representación física, senón a representación da identidade
ou da personalidade, o contar algo persoal sobre unha mesma

Temporalidade:    Entre 3 e 4 sesións (1ª sesión de introdución, 2ª sesión de taller: pensar sobre a proposta, referentes, bosquexos e 3ª (e 4ª) sesión de posta en común e presentacións.

Premisas: Tamaño a3 que se pode modificar, técnica libre. Non ten porque aparecer o corpo na obra e, no caso de facelo, que non sexa o único elemento nin o central. Xustificación escrita da propia obra (100 palabras mínimo)

Avaliación
-Valoración da obra sobre 9. Reservarase 1 punto para as persoas que queiran presentala. Na presentación valorarase o xeito de expresarse e de comunicar, ademais da implicación
-Dominio da técnica escollida e adecuación do tipo de papel, así como o feito de que teña coherencia coa obra e co que se quere expresar
-Creatividade da proposta
-Xustificación da obra: claridade, veracidade e coherencia

 Se queredes consultar a presentación vista na aula tédela na aula virtual da materia.