venres, 26 de abril de 2019

Traballo 16. Deseño de Mural para o Ximnasio

Como último traballo do curso, entregareivos o luns un croquis da parede do fondo do ximnasio onde queremos facer un mural. Os requisitos son os seguintes:
  • O deseño definitivo farase sobre a fotocopia entregada (ou reprodución da mesma)
  • Empregaranse cores planas
  • O estilo inspirarase na obra de Keith Haring (ou outro artista moi similar)
  • Obviamente, pintarase só sobre a parede visible e a unha altura que non supere os tres metros e medio (detrás das colchonetas poderá quedar parte do mural)
  • O tema será a actividade deportiva e deberá ter continuidade en toda a parede.
  • Material: calquera cor que sexa plana e opaca (témperas, tintas, rotuladores, acrílico, lápis de cores...)
  • Data de entrega: retrasada ao venres 10 de maio
O plano é o seguinte:

luns, 1 de abril de 2019

Traballo 15. Prácticas de acuarela 1 e 2

En 2 DINA4 (ou 1 DINA3), reproduce a 1ª e 2ª acuarelas o máis fielmente posible, deixando un espazo branco arredor do debuxo e pinceladas da paleta empregada. Data de entrega: venres 5 de abril