martes, 11 de xuño de 2019

Exame Final DEA II. Convocatoria Extraordinaria de Xuño


Exame Final Extraordinario: 19 de xuño ás 12:45 / 17:00
Consistirá nun debuxo a carboncillo en formato DINA2. Pódense entregar os traballos que ao longo do curso tivesen unha nota inferior a 5 para facer o cálculo total de nota.

Se non se entregan os traballos, toda a nota dependerá do exame práctico, que deberá ter unha calidade sobresaliente como para compensar o suspenso do curso.

Na táboa seguinte está o listado de alumnos que deben presentarse ao exame, así como o listado de traballos que non alcanzaron a nota de suficiente:
 
Traballos pendentes / suspensos para entregar o día do exame
Grupo Nome2ºC Boedo, Simón T2 T3 T5 T10 T11 T12 T13 T15 Sketchbook2ºE López, Carmen T1 T3 T4 T7 T10 Sketchbook2ºF Carnés, Juan T1 T3 T10 T12 T14 T15 Sketchbook

2ºF Formoso, Antía T1 T2 T7 T9 T10 T11 T12 T13 T14 Sketchbook
2ºF Toja, Víctor T1 T2 T5 T7 T11 T13 T14 Sketchbook