xoves, 12 de abril de 2018

Traballo 19. Presentación de ilustradores

Preparar unha presentación acerca dun ilustrador que che interese:
 • Amosar entre 6 e 10 traballos seus (traelos nun pen drive, listos para proxectar, como imaxes soltas ou nunha presentación)
 • Oralmente, facer unha introdución biográfica e profesional
 • Explicar os rasgos estilísticos propios dos seus traballos (ver o listado de posibles aspectos a tratar nas instrucións do traballo 18)
 • Respostar ás preguntas que se fagan durante a presentación
Comezarán as presentacións na aula o mércores 2 de maio

Traballo 18. Introdución á ilustración

Estudo da obra de cinco ilustradores. Entrega: luns 23 de abril

Buscar traballos dos seguintes ilustradores, e facer unha análise das características do seu estilo.
 • Dave McKean
 • Elena Odriozola
 • Takashi Murakami
 • Paula Bonet
 • Gino Rubert
Aquí tedes un listado dos aspectos que podedes comentar:
 • Uso da liña: tipo de liña, importancia da mesma nas ilustracións, material, síntese, estilo (xeométricas, orgánicas, realistas... )
 • Uso da cor: gamas de cores, aplicación realista ou non da cor, tratamento colorista, sobrio, características...
 • Técnica (tinta, óleo, rotuladores, grafito, dixital, collage, mixta...)
 • Estilo (realista, pop, infantil...)
 • Temática
 • Composición
 • Textura, profundidade, valoración...
 • Simbolismo das imaxes
 • Influencia de estilos artísticos/artistas
E, por último, debedes elixir a un/unha dos ilustradores dados e retratar a un compañero empregando os recursos propios do ilustrador, escribindo no reverso do debuxo as características antes comentadas.

Formato: DINA3. Técnica: A máis axeitada dependendo do artista elixido.

luns, 2 de abril de 2018

Traballo 17. Prácticas acuarela 1 e 2

En 2 DINA4 (ou 1 DINA3), reproduce a 1ª e 2ª acuarelas o máis fielmente posible, deixando un espazo branco arredor do debuxo e pinceladas da paleta empregada. Data de entrega: xoves 12 de abril


Recuperación das avaliacións suspensas

Cambio de data de entrega Aquí tedes o listado de traballos que non chegaron a "suficiente" nas avaliacións suspensas anteriores e que deben ser entregados para a súa recuperación. No caso de ter que recuperar tamén o exame, fixarase unha data para realizalo no mes de maio, falando coa profesora.