martes, 14 de xuño de 2022

EXAME FINAL_ AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

 

Exame: Consistirá nun debuxo a carboncillo en formato DINA2 que se realizará na aula de DEA.
Aínda que a hora oficial do exame é de 11:45 a 13:15, todo o alumnado de 1º e 2º bac poderá comezar o exame ás 11:45 -se non teñen outro exame a esa hora- e disporá do tempo que precise ata as 14:45 (se remata antes poderá marcharse).