martes, 16 de febreiro de 2021

Traballo 14. Retrato "Ilustradas"

 Facer o retrato definitivo da muller elixida, lembrando que: non se pode repetir ningunha das mulleres que aparecen no Catálogo I, que debe ser galega, tamaño DINA3 vertical, técnica libre e haberá que engadir unha breve descrición dos seus méritos. Toda a información (o voso nome e curso, o nome da muller retratada e os seus méritos) deberá ir por detrás e a lapis.

Data de entrega: luns 22 de febreiro (2ºG martes 23)martes, 9 de febreiro de 2021

Traballo 13. Valoración de clarescuro

Facer un debuxo moi realista dunha tea branca* sobre fondo branco ou neutro (cor plana moi clara) para representar o seu volume a base de mancha (evitar o uso da liña excepto para sombrear, evitar os contornos). Quen vexa moita dificultade facendo esto pode copiar o clarescuro da foto que hai máis abaixo.

Tamaño DINA3. Técnica: grafito ou tinta en augada.

* Para facer o bodegón vale unha saba, trapo liso, camisa... Deberá ser branca e estar situada -con volumes e enrrugas- sobre fondo liso branco ou moi claro. 

Data de entrega: luns, 22 de febreiro

ATENCIÓN: Os que participen no proxecto Sketchbook non teñen que facelo (o seu traballo 13 terá a nota do sketchbook).