venres, 22 de novembro de 2019

Traballo 9. Autorretrato á maneira de...

Primeiro, estuda a obra de Egon Schiele e Pat Andrea, especialmente os seus debuxos. Analiza o tipo de liña que empregan, as cores elixidas e a aplicación das mesmas, a composición dentro do papel, a actitude dos retratados...
Aquí tes algúns enlaces como guía:
Egon Schiele:
WikiArt
Pinterest
Complete Works
 

Pat Andrea:
Pinterest
Google
Video

Despois: En DINA3, fai un autorretrato (ou un retrato dun compañeiro ou compañeira de clase de DEAII, para que eu sexa quen de ver o parecido) empregando unha ou varias das seguintes técnicas: grafito, carboncillo, lapis de cor (pode ser acuarelable), rotuladores, acuarela e témpera. Usa como inspiración os debuxos dos artistas propostos, non as pinturas (ten que haber predominio da liña sobre a mancha de cor). Data de entrega: luns, 2 de decembro.

Deixo aquí o tipo de debuxos aos que me refiro:


mércores, 6 de novembro de 2019

Traballo 8. Copia de cinco debuxos "modernos"

Copia de cinco debuxos "modernos". Como segunda parte do traballo anterior, copia agora cinco debuxos de artistas moi diferentes. De novo: DINA4, análisis previo de trazado e técnica para que o resultado sexa o máis parecido posible ao orixinal. A data límite de entrega de ambos traballos (T7 e T8: dez debuxos) será o 18 de novembro.


Egon Schiele
R.B.KitajPaula RegoPat Andrea


David Hockney

luns, 4 de novembro de 2019

Traballo 7. Copia de 5 debuxos clásicos

Traballo 7. Facer unha copia en DINA4 de cada un dos cinco debuxos seguintes, estudando especialmente o tipo de trazado e valoración empregados polo artista en cada caso. Buscar a técnica máis similar.a empregada no modelo. Data de entrega: 11 de novembro (se houbese moita carga de exames/traballos, poderase entregar xunto ao Traballo 8 o 18 de novembro)


Ingres

Goya

Durero

Leonardo

Watteau