luns, 4 de novembro de 2019

Traballo 7. Copia de 5 debuxos clásicos

Traballo 7. Facer unha copia en DINA4 de cada un dos cinco debuxos seguintes, estudando especialmente o tipo de trazado e valoración empregados polo artista en cada caso. Buscar a técnica máis similar.a empregada no modelo. Data de entrega: 11 de novembro (se houbese moita carga de exames/traballos, poderase entregar xunto ao Traballo 8 o 18 de novembro)


Ingres

Goya

Durero

Leonardo

Watteau

Ningún comentario:

Publicar un comentario