mércores, 22 de maio de 2019

AVISO: Cambios nas datas de recollida de traballos do curso 2018-19


Por acordo do Departamento de Artes os alumnos aprobados do curso 2018/19 poderán recoller os seus traballos do curso (DEA I, DEA II, TEGP, etc) na aula da materia correspondente, nas seguintes datas:


  • martes 28 maio 10,25
  • mércores 29 maio 10,25
  • xoves 30 maio 10,25


Para os que non os podan recoller nesas datas, fixaranse outras durante o mes de setembro.

martes, 14 de maio de 2019

EXAME FINAL de DEBUXO ARTÍSTICO II


Exame Final DEA II. Curso 2018 / 19

Exame Final Ordinario: Xoves 16 de maio a 5ª e 6ª h.* (Poderase continuar traballando no debuxo até as 17:00 h)
Consistirá nun debuxo a carboncillo en formato DINA2. Pódense entregar os traballos que ao longo do curso tivesen unha nota inferior a 5 para facer o cálculo total de nota.

Exame Final Extraordinario: Aínda non fixada a data exacta, que estará entre os días 17 e 20 de xuño.
Consistirá nun debuxo a carboncillo en formato DINA2. Pódense entregar os traballos que ao longo do curso tivesen unha nota inferior a 5 para facer o cálculo total de nota.

En ámbalas dúas convocatorias, se non se entregan os traballos, toda a nota dependerá do exame práctico, que deberá ter unha calidade sobresaliente como para compensar o suspenso do curso.

O listado de alumnos que deben presentarse ao exame, así como o listado de traballos que non alcanzaron a nota de suficiente estará pegado no taboleiro de anuncios xunto á Aula de DEA, e aquí a continuación:
 
Traballos pendentes / suspensos para entregar o día do exame
Grupo
Nome
2ºC
Boedo, Simón
T2
T3
T5
T10
T11
T12
T13
T15
Sketchbook


2ºD
Paz, Malena
T1
T5
T7
T8
T11
T12
T13
T15
2ºE
López, Carmen
T1
T3
T4
T7
T10
Sketchbook
2ºF
Carnés, Juan
T1
T3
T10
T12
T14
T15
Sketchbook


2ºF
Formoso, Antía
T1
T2
T7
T9
T10
T11
T12
T13
T14
Sketchbook
2ºF
Toja, Víctor
T1
T2
T5
T7
T11
T13
T14
Sketchbook