venres, 19 de abril de 2024

Prácticas de apuntes para o 2º exame da 3ª avaliación

Practica as poses dadas nos seguintes videos lembrando que no exame todos os apuntes serán en DINA4, a grafito, carbón prensado ou sanguina.

Modelo muller vestida

Modelo muller espida

Modelo home vestido

Modelo home espido

Ningún comentario:

Publicar un comentario