sábado, 27 de xuño de 2020

Exame Final DEA II. Convocatoria Extraordinaria de Setembro

Exame Final Extraordinario:Data e hora exactas por determinar (probablemente 1 de setembro)

Consistirá nun debuxo dun torso/cabeza a carboncillo en formato DINA2, que deberá amosar como mínimo un correcto tratamento dos seguintes aspectos: composición, encaixe e valoración de luces e sombras.
Tamén será avaliada a correcta representación da perspectiva e o espazo, a soltura da liña e a representación do xesto/movemento do torso se procede.


Ningún comentario:

Publicar un comentario