luns, 26 de outubro de 2020

venres, 9 de outubro de 2020

Traballo 3. Gradacións en tinta

 

Traballo 3. "Para a cama". A tinta (con augadas para traballar o claroscuro) emprega un DINA3 para representar, nunha metade, a apariencia da tua cama. Na outra metade, debuxa cinco obxectos que te acompañen cando chega a hora de ir para a cama.
ATENCIÓN: NOVA data de entrega: 26 de outubro
Aquí hai uns exemplos de traballos anteriores:
domingo, 4 de outubro de 2020

Traballo 2. Nove obxectos cotiáns

Traballo 2. Debuxa nove obxectos cotiáns nun DINA3 a grafito, prestando especial atención á valoración de luces e sombras. Entrega: Martes, 13 de outubro (os grupos que non teñan clase nesa data entregarán o traballo na primeira clase de DEAII a partires do día 13)

A continuación podes ver algúns exemplos de traballos de alumnado de anos anteriores:
martes, 8 de setembro de 2020

Traballo 1. Práctica de cor. Certame Hábitat

Como primeiro traballo de curso, teredes que presentar (como mínimo) dous debuxos a cor, seguindo as bases do certame de debuxo da natureza do grupo Hábitat.

Entrega: luns , 5 de outubro.

 • Formato DINA4 (horizontal ou vertical) en papel Basic ou de acuarela
 • A cor, empregando algunha/s das seguintes técnicas: acuarela, tinta + acuarela, lapis de cores ou rotuladores.
En cada debuxo representaredes a un exemplar das seguintes especies:

 1. Acherontia atropos / Esfinxe da Caveira

 2. Anax ephipiger / Emperador peregrino

 3. Lampetra fluviatilis / Lamprea de río

 4. Nyctalus leisleri / Nóctulo pequeno

 5. Vanellus vanellus / Avefría

 6. Upupa epops / Bubela

 7. Aythya fuligula / Pato cristado

 8. Streptopelia turtur / Rula común

 9. Hirundo rustica / Andoriña

 10. Marchantia polymorpha / Hepática

 11. Lycoperdon perlatum / Peido de lobo perlado

 12. Polypodium vulgare / Fenteira común

 13. Taraxacum officinale / Dente de león

 14. Ulex europaeus / Toxo

 15. Medicago polymorpha / Lucerna do rosco

 16. Papaver rhoeas / Papoula

Por detrás de cada debuxo, a lapis, deberá indicarse:
 • Nome e apelidos completos do autor/a
 • Título da obra
 • Especie elixida 
Se queredes participar no certame, despois de entregados os traballos na aula, teredes que facer unha inscrición online, déixovos aquí o enlace ás Bases do Certame e ao Formulario de Inscrición.

 E un enlace aos traballos gañadores dunha edición anterior .

sábado, 27 de xuño de 2020

Exame Final DEA II. Convocatoria Extraordinaria de Setembro

Exame Final Extraordinario:Data e hora exactas por determinar (probablemente 1 de setembro)

Consistirá nun debuxo dun torso/cabeza a carboncillo en formato DINA2, que deberá amosar como mínimo un correcto tratamento dos seguintes aspectos: composición, encaixe e valoración de luces e sombras.
Tamén será avaliada a correcta representación da perspectiva e o espazo, a soltura da liña e a representación do xesto/movemento do torso se procede.


martes, 26 de maio de 2020

Acceso á EASD Pablo Picasso

Como moitos de vós estades preguntando polo acceso á Escola de Artes, chamei á escola e respostaron que hai que estar visitando a súa páxina web, onde colgarán os prazos no seu momento. Como datas aproximadas/probables déronme as seguintes (pero avisando de que poden incluso retrasarse):
Preinscrición: mediados de xuño
Probas de acceso: finais de xuño/primeiros de xullo
Matrícula: finais de xullo

E aquí tedes un exemplo de proba específica de acceso
E máis información sobre aspectos que poden ser do voso interese(FAQ)

ATENCIÓN:
Faremos unha clase de preparación da proba (parte práctica) na aula de DEA o martes 16 de xuño ás 13:00h.   
2ª clase: xoves 18 ás 11:30 na aula de DEA.

luns, 27 de abril de 2020

Exame da 3ª Avaliación (MODIFICADO)

En resposta a algunhas dúbidas relacionadas coa cualificación do Sketchbook, notas, etc. vou tratar de aclarar cómo están as cousas a día de hoxe:
Recibidas instrucións por parte da Consellería (27/04/20), que poderán variar según a evolución da pandemia. De momento, na materia de DEAII:

No caso de que voltemos ás aulas este curso (vexo certas posibilidades en canto ao alumnado de 2º BAC):
- 1º Exame: Haberá un exame de 3ª avaliación de carboncillo en DINA2 para todos
- 2º Exame: Os que estades facendo un sketchbook entregarédelo e os que non, exame presencial tipo proba ABAU. DINA3

No caso de que non teñamos máis clase presencial:
A nota final será o resultado de calcular unha media entre a 1ª e 2ª avaliación modificada (para ben*) polos traballos entregados neste período de confinamento.
*Os que teñan aprobadas a 1ª e a 2ª Avaliación, poderán ver a súa nota final baixar se non entregaron os traballos da 3ª, pero non suspenderán.

Eu vou corrixindo todo o que me enviades, pero non envío notas soltas porque aínda non sei cómo será a ponderación final. Entendo que pode haber preocupación ao non saber as notas, así que en canto teña corrixido o traballo 20 (ilustración) de todos comezarei a enviar comentarios por correo electrónico. Irei escribindo a cada un en orde de grupo e lista de clase así que -por favor-tede paciencia os do final.

Non se fará exame a distancia. Os traballos entregados na 3ª avaliación poderán modificar para ben a nota final. Asemade, o sketchbook tamén servirá para subir a nota final, do seguinte modo:
- Non cumpre os requisitos iniciais =non a sube
- Cumpre os requisitos pero é moi frouxo (pouca o ningunha experimentación, calidade baixa dos debuxos, etc...)  = sube a nota ata 0,25
- Sketchbook correcto = +0.5
- Sketchbook moi bo/ excelente = sube a nota ata 1 punto.

En canto aos alumnos que non están apuntados no proxecto sketchbook, aínda teñen tempo para sumarse e facer un diario de cuarentena debuxado, un cómic, un libro intervido con debuxos (todo válido para subir nota, claro)... Déixome sorprender pola vosa creatividade!
Un saúdo e ánimo, Chic@s


Entrega do SKETCHBOOK

Aquí tedes un vídeo de exemplo para a entrega do sketchbook. Lembrade as instrucións iniciais deste proxecto. En resumo:
- 80 páxinas debuxadas (como mínimo)
- Exploración de técnicas
- Maioría dos debuxos do natural
- Vídeo de arredor de 2 minutos (3' máximo)
- Incluíde explicación de técnicas, gamas cromáticas, influencias, etc (tamén aspectos subxectivos: aprendizaxe, evolución, reaccións externas...)
Compartide comigo por Drive ou enviade ao meu gmail

Data de entrega: Desde hoxe ata o 22 de maio. ATENCIÓN: Esta é a nova data de entrega atendendo á petición do alumnado. Se algún/ha alumno/a xa entregou o seu sketchbook e quere volver a entregalo con máis debuxos, debe avisar por correo electrónico para proceder á eliminación da primeira entrega e da nota correspondente.

luns, 13 de abril de 2020

Traballo 20. Introdución á Ilustración e práctica

Introdución á ILUSTRACIÓN

O seguinte tema que imos tratar é o da Ilustración. Tedes aquí unha introdución teórica e dous traballos, un teórico e outro práctico. Entregaránse xuntos e o prazo para facelo todo e de dúas semanas.
Para comezar, quero que vexades a información que atoparedes nos seguintes enlaces:


E para ver variedade de técnicas e ampliar coñecementos (en inglés):

A continuación, facedes unha visita aos traballos de algúns ilustradores de todo o mundo:
e a outros do ámbito galego, que podemos atopar na páxina da AGPI (Asociación Galega de Profesionais da Ilustración)

Práctica: Traballo 20
Estudar parte da obra de cinco ilustradores, usando os enlaces que tedes a continuación, e facer unha análise das características do seu estilo* por escrito, chega cunha extersión de 1 folio en total: 10 / 15 liñas por ilustrador.
*(das obras aquí expostas xa que, como moitos outros artistas, traballan en diferentes estilos ou series ao longo da súa carreira ou según o proxecto que estén a desenvolver)
Aquí tedes un listado dos aspectos que podedes comentar (non é necesario que se inclúan todos en cada comentario, só según sexa pertinente):
 • Uso da liña: tipo de liña, importancia da mesma nas ilustracións, material, síntese, estilo (xeométricas, orgánicas, realistas... )
 • Uso da cor: gamas de cores, aplicación realista ou non da cor, tratamento colorista, sobrio, características...
 • Técnica (tinta, óleo, rotuladores, grafito, dixital, collage, mixta...)
 • Estilo (realista, pop, infantil...)
 • Temática
 • Composición
 • Textura, profundidade, valoración...
 • Simbolismo das imaxes
 • Influencia de estilos artísticos/artistas
E, por último, debedes elixir a un/unha dos ilustradores dados e retratar a un/ha amigo/a ou familiar (tamén vale autorretrato) empregando os recursos propios do ilustrador.  Neste caso obviamente traballaredes de foto, e teredes que presentar a foto xunto co debuxo.

Formato: DINA3 (se é posible). Técnica: A máis axeitada dependendo do artista elixido e das posibilidades que teñades en canto a material.
Entrega límite: luns 27 de abril

As dúbidas que podan ir xurdindo, preguntádesmas no meu correo mariaalvarez67@gmail.com, e tratarei de irlles dando resposta neste blog (supoño que moitas se repetirán e creo que é un método máis cómodo)
En canto aos traballos 18 e 19, xa están corrixidos os 51 que recibín, pero aínda non decidín o mellor método para darvos as calificacións, xa que quero engadir comentarios de cada traballo.Subirei fotos dos traballos ao blog proximamente.